Who still has their VMK Pal Icon on their desktop?

Printable View